islamitisch uitvaartfonds


SADAQA • BELONINGEN • NOODVERLICHTING


Met jou bijdrage kunnen wij vele moslims die geen geld hebben om de onkosten voor een uitvaart te betalen bijstaan. Je helpt hiermee met een sadaqa zodat een moslims kan worden gewassen en op een islamitische wijze kan worden begraven.

WAAROM (IUF) ISLAMITISCH UITVAARTFONDS


Wij krijgen vaak aanvragen van moslims in Nederland die geen uitvaartverzekering hebben of wel een verzekering hebben maar deze niet alle kosten dekt voor een uitvaart. Wel is het zo dat het gezin echt niet in de gelegenheid is om zelf deze kosten te betalen, hiervoor voeren wij de nodige controles uit. Deze gezinnen willen wij natuurlijk meteen kunnen helpen zonder hiervoor een inzameling te starten (als het niet nodig is). Vandaar dat jij kunt bijdragen aan deze geweldige fonds omwille van Allaah verheven is Hij.

“Bismillaah, wa cala Soennati Rasoelillaah” (in de Naam van Allah en volgens de Soennah van de Boodschapper van Allah). Of: “Bismillaah, wa cala Millati Rasoelillaah” (in de Naam van Allah en volgens de religie van de Boodschapper van Allah).

(at-Tirmidhie; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

.

“Voorwaar, bij Allah (Alleen) ligt de kennis van het Uur. En Hij laat de (baatvolle) regen neerdalen en Hij weet wat zich in de baarmoeder bevindt. En geen (enkele) ziel weet wat hij morgen zal verwerven en geen (enkele) ziel weet op welke (plaats op) aarde zij zal sterven. Voorwaar, Allah is op de hoogte (van alles), Alwetend (over het verborgene).”

(Soerat Loeqmaan: 34)