Campaigns

Save Anoir’s Life

Save Anoir’s Life

aug 2019
10 Donations
0.18%

Assalaamu aleykum - vrede zij met jullie allen.... Mijn naam is Anoir Benabdillah en ben 30 jaar oud. Ik lijd aan ME CVS, POTS, MCAS en fibromyalgie. Allemaal vage diagnoses die 'ongeneeslijk' zijn.... ME staat voor Myalgische Encefalomyelitis en is een postvirale hersen - en neurologische aandoening. Het gaat om oa ontstekingen in hersenen en ruggenmerg, immunologische klachten die gepaard gaan met pijn overal in het lichaam. Letterlijk iedereen kan het krijgen en geschat wordt dat er wereldwijd minstens 17-24 miljoen ME-patiënten zijn. De ziekte is chronisch, kan een grillig verloop hebben en is vooralsnog ongeneeslijk. Maar ik legde me niet neer bij het ongeneeslijke aspect. Na veel doktoren gezien te hebben, veel tegenslagen en vele misdiagnoses is na lang strijden mijn gevoel bevestigd; Ik heb: 1. Craniocervical Instability (CCI) en 2. Atlantoaxial Instability (AAI) Dit betekent dat al jarenlang druk op mijn hersenstam (waarin al vitale functies worden geregeld) wordt uitgeoefend door instabiliteit in mijn nek.... Hierdoor is heel mijn systeem ontregeld met ontzettend veel invaliderende (neurologische klachten), waardoor ik compleet bed-, bank en huisgebonden ben en afhankelijk van zorg van naasten. Mijn klachten zijn: Zware "hoofdpijnen (het hoofd voelt te zwaar voor de nek) en een bobbelkopgevoel. Drukhoofdpijnen veroorzaakt door dingen zoals gapen, lachen, huilen, hoesten, niezen. Symptomen van autonome functies van het zenuwstelsel, zoals tachycardie (snelle hartslag, hitte-intolerantie, problemen met staan (orthostatische intolerantie), problemen met de darmen, dorst en chronische vermoeidheid. Andere symptomen zijn nekpijn, centrale of gemengde slaapapneu, aangezichtspijn of gevoelloosheid, evenwichts- en coördinatieproblemen en duizeligheid, duizeligheid, flauwvallen, zichtproblemen, slikproblemen, verstikking, oorsuizen, misselijkheid, braken, verlamming, neerwaartse nystagmus (onregelmatig oog bewegingen). Dit houdt in dat ik geopereerd zal moeten worden, anders zal mijn toestand verergeren en dit kan uiteindelijk leiden tot complete invaliditeit oofzelfs de dood. De tijd tikt dus.... Nu zit er helaas een prijskaartje aan wat niet vergoed wordt. De levensreddende operatie met nazorg etc zal ca. 80.000 kosten. Deze zal worden uitgevoerd in Barcelona door 's werelds topneuroloog dr. Gilete... Eerst zal er een evaluatie in Nederland plaatsvinden, maar de kans is zeer groot dat ik hier niet geholpen kan worden. Rechtstreeks overmaken tnv Save Anoir's Life. Rek nr. NL80ABNA0508459346 Ik zal nooit opgeven, maar heb wel jullie steun in dezen nodig...

0.18% opgehaald
€145.00 gedoneerd van doel €80,000.00
5 donateurs