Campaigns

Dawah project

Dawah project

okt 2019
1 Donation

Steun de dawah met een bijdrage

€50.00 gedoneerd
1 donateurs

De jongeren vormen de belangrijkste doelgroep van de maatschapij, aangezien zij in vele facetten van het leven op verschillende problemen stuiten, en de behoefte naar hulpverlening het meest onder hen aanwezig is. Aangezien zij de toekomst vormen, is het van zeer groot belang dat aan hen de juiste steun wordt geboden.

De dawah is nodig om:

– op te roepen tot de zuivere Islaam;
-de juiste geloofsleer en de methodologie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam over te dragen;
-op opvoedkundige wijze Islamitische kennis over te dragen aan met name jongeren;
-jongeren te (onder)steunen en begeleiden in hun verschillende levensfases, middels het aanbieden van verschillende Islamitische cursussen en opleidingen waar behoefte aan is;
-jongeren praktische steun te bieden waar nodig is.
-ouders te (onder)steunen en begeleiden in de opvoeding van hun kinderen;
-verschillende opvoedkundige en educatieve cursussen en opleidingen te verzorgen voor volwassenen;
-een brug te slaan tussen niet-moslims en moslims, door bijvoorbeeld het organiseren van kennismakingscursussen met de Islaam.

Steun jij ook de islamitische dawah?
Middels jou donatie steunen wij de islamitische instituten!
Moge Allaah het van ons allen accepteren